Bergkrossning

Bergkrossning

När sprängningen är genomförd förädlas det sprängda berget, som kan användas till fyllnadsmaterial eller som underlag till vägar och fundament inom ramen för befintliga projekt. Det kan också fraktas bort och säljas.

Det finns stora vinster för dig att anlita Bergbolaget i Götaland AB. Vi är redan på plats och har rätt utrustning för att kunna hantera hela kedjan. Genom att undvika skarvar i produktionen uppnås högre effektivitet, bättre totalekonomi och säkerhet.

Bergkrossning genomförs i olika steg beroende på vad du ska använda den färdiga produkten till. Vi har lösningar för dig, oavsett fraktion eller ändamål. Våra sorteringsverk klarar berg, grus och matjord. Vår grovsorterare har hög kapacitet och kan ta vara på alla massor och fraktioner som finns tillgängliga på arbetsplatsen.

Sprängning med
eftertanke

Stora vinster med effektiv krossning

Säker förstärkning
av berg

Täkter som täcker
alla behov