Bergsprängning

Bergsprängning

Sprängning med eftertanke

Borrningen lägger grunden för en optimal sprängning. Genomförandet är beroende av bergskvaliteten och området som omger berget.

För att ta reda på bergets typ avtäcks ytan från skog och jordmassor. Våra erfarna medarbetare kan därefter bestämma bergets egenskaper och fastlägga diameter, djup och skjutriktning på hålen som ska borras.
Borrningen genomförs med larvgående borrvagnar enligt den borrplan som fastställts. Vid sprängningen expanderar berget upp till dubbla volymen. Med en genomtänkt borrplan skyddar vi närliggande omgivningar, hus och anläggningar.

Säkerhet och kvalitet är grundläggande i alla uppdrag vi utför!

Sprängning med
eftertanke

Stora vinster med effektiv krossning

Säker förstärkning
av berg

Täkter som täcker
alla behov