VI UTFÖR BERGSPRÄNGNING,
BERGKROSSNING OCH BERGFÖRSTÄRKNING

Vi tar oss också an losshållning i bergtäkter där vi kan lösa hela
produktionskedjan från fast berg till färdigt material.

Bergsprängning

Borrningen lägger grunden för en optimal sprängning. Genomförandet är beroende av bergskvaliteten och området som omger berget.

Bergkrossning

Det finns stora vinster för dig att anlita Bergbolaget i Götaland AB. Vi är redan på plats och har rätt utrustning för att kunna hantera hela kedjan.

Bergförstärkning

Bergbolaget i Götaland AB utför bergförstärkning i form av skrotning, bultning och nätning med kompetent och erfaren personal.