VI TÄNKER ALLTID PÅ MILJÖ &,
KVALITET

Hur mycket berg kommer vi att flytta i morgon?

Miljö

I alla lägen strävar vi mot att minimera miljöpåverkan. Vi har miljöklassade maskiner och utvärderar löpande våra val av arbetsmetoder, material, tjänster och transporter. God samordning och planering mellan koncernens bolag bidrar till en minskad miljöpåverkan.

Kvalitet

Vi strävar efter högsta kvalitet i allt vi gör. Det är vår kompetenta och erfarna personal, i kombination med den senaste utrustningen, som skapar vår framgång.

Vår personalstyrka genomgår löpande utbildningar för att ha de senaste certifieringarna och godkännandena. Vi är medlemmar i Bergsprängningsentreprenörernas Förening (BEF).

Som beställare kan du känna dig tryggt förvissad om att arbetet utförs på rätt sätt och enligt de lagar och bestämmelser som omgärdar såväl sprängning som täktverksamhet.