Bergtäkter Bergtäkt för Göteborg och Stockholm

Fördelen med att erbjuda hela kedjan, från bergsprängning via knackning till bergkrossning, är att kunden inte behöver samordna projektet mellan olika entreprenörer. Vårt helhetserbjudande blir effektivt och konkurrenskraftigt.

Borrhålsmätning sker med modern utrustning som ger en god uppföljning av borrhålskvaliteten för en säker bergsprängning.