VI UTFÖR BERGSPRÄNGNING,
BERGKROSSNING OCH BERGFÖRSTÄRKNING

Vi tar oss också an losshållning i bergtäkter där vi kan lösa hela
produktionskedjan från fast berg till färdigt material.

Karl-Johan Ugarph

Marknad, kalkyl och personal.

0732-55 81 71
Skicka e-post

Sebastian Klaesson

Krossning och maskiner

0380-55 52 32
073-255 33 34
Skicka e-post

Nils Berg

Täkter och tunga projekt.

076-117 38 62
Skicka e-post

Carl Rosander

Losshållning anläggningsprojekt

0380-55 54 19
076-775 86 77
Skicka e-post

Viktor Frisk

Losshållning Stockholm, Borrvagnar

073-255 78 24
Skicka e-post

Petra Bergström

Verksamhetskoordinator

0380-555 236
070-875 22 80
Skicka e-post

Pierre Olsson

Losshållning Öst

070-297 26 56
Skicka e-post

E-post

info@bergbolaget.se

Fakturor skickas till

faktura@bergbolaget.se

Adress

Bockängsgatan 2, 571 38 Nässjö

Ring oss

0380- 555 230