VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Vi erbjuder hela kedjan - från det orörda berget till dess att rätt ballastmaterial ligger på rätt plats 

Vi borrar, spränger, schaktar, knackar och krossar. Enkelt kan det sägas att vårt arbete omfattar anläggningssprängning samt bergtäkter och krossning. Helhetstänkandet med att stå för både sprängning och krossning, innebär att vi undviker onödiga skarvar vilket i sin tur kan ge stora besparingar för kundens totalekonomi.