Bergtäkter

Fördelen med att ha hela kedjan från bergsprängning, via knackning, till bergkrossning är att kunden slipper diskussioner och samordning mellan olika entreprenörer. Vårt helhetserbjudande blir effektivt både vad det gäller kostnader och tid. Borrhålsmätning sker med modern utrustning vilket ger en god uppföljning av borrhålskvalitén för en säker bergsprängning.